Mesafeli Satış Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile Sardunya Reklam ticaret yapacak,  ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….mükellefi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasındadır.

Madde 2: Konu, MÜŞTERİ, SARDUNYA’dan satın almak istediği reklam sarf malzemeleri veya matbaa kategorisinde ki ……… ürünleri kapmaktadır.

Madde 3: MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – MÜŞTERİ, satın almak istediği ürünün, özelliklerini, ebatını, sayısını ve diğer gerekli bilgileri açık bir dille Madde-1’de ki mail adresine veya site içinde ki formalarda bildirdiğini beyan etmiştir.

3.2 – MÜŞTERİ, ilgili ürün için SARDUNYA’nın çalışma prensipleri doğrultusunda yol izleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 – MÜŞTERİ, yaşanacak problemlerde ilk olarak uyuşmazlığın giderilmesi sözleşmesi ile hakkını aramadan bir üst yetkili mercilere gitmeyeceğini, yaşanan sorunun kurum içinde çözülmesi için gayrette olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 – MÜŞTERİ, SARDUNYA’nın ödeme iadesi yapmayacağını bilir, kusurlu ve belirtilen oranlar dışında eksik ürünler eline geçmesi durumunda ve SARDUNYA’nın da bu sorunu giderecek çözümler üretmemesi durumunda Tüketici Hakem Heyetine gitmeyi beyan etmiştir.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA, istenen ürünleri istendiği şekilde ve özelliklerde tedarik edeceğini kabul eder.

4.2 – SARDUNYA, ödemesi tamamlanmayan ürünleri teslim etmeyeceğini beyan eder.

4.3 – SARDUNYA, yaşanabilecek sorunlarda çözüm yolları üretmeyi ve MÜŞTERİ’nin memnun olacağı orta bir yolda anlaşacağını kabul eder.

4.4 – SARDUNYA, sorunların çözülmemesi durumunda MÜŞTERİ’nin başvuracağı kurumlara ayrıntılı raporlar vereceğini taahhüt eder.

Madde 5: Ürün özellikleri: ……………………………………………….. bedeli olarak …………………. ₺/$/€ belirlenmiştir. SARDUNYA, ürünlerin teslim zamanını müşterinin istediği adrese en geç …./…./20… olarak belirlemiştir. MÜŞTERİ, ödemenin tamamını ……………….. ödeme yöntemi ile yapacağını kabul etmiştir.

Madde 6: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 9: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9(dokuz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Mesafeli Satış Sözleşmesi 2Mesafeli Satış Sözleşmesi 3