Gizlilik Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gizlilik Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile www.sardunyareklam.org adresini ziyaret eden ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….TCKN/Mükellef’li tüm kullanıcılar (ZİYARETÇİ olarak anılacaktır.) arasındadır.

Madde 2: Konu, www.sardunyareklam.org adresinden veya birebir SARDUNYA ile ticari iş yapacak kullanıcıların bilgi gizliliğini kapsamaktadır.

Madde 3: ZİYARETÇİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – ZİYARETÇİ kendisinin veya şirketinin iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz yazdığını kabul etmiştir.  

3.2 – ZİYARETÇİ beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir, eksik veya hatalı yazdığı iletişim bilgilerinden kaynaklı sorunlar için SARDUNYA’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.3 – ZİYARETÇİ bu web sitesine girdiği bilgilerin 3. kişiler ile asla paylaşılmayacağını bilmektedir.

3.4 – ZİYARETÇİ yukarıda ki iletişim bilgileri ile ulaşacağı SARDUNYA’dan kendi bilgilerinin silinmesini istemekte serbesttir.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA web sitesinin alt yapısını güvenli tutmakla ve müşteri bilgilerini dışarı sızdırmamak ile sorumludur.

4.2 – SARDUNYA web sitesinde ki formları veya iletişim bilgileri ile yapılan görüşmeleri kaydetme hakkına sahip, 3. kişi/firma/kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.3 – SARDUNYA, ZİYARETÇİ’nin isteği doğrultusunda datalarında ki ZİYARETÇİ’ye ait tüm bilgileri sileceği kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.4 – SARDUNYA, müşteri bilgilerinin dağıtılması veya 3. kişiler ile paylaşılması durumunda oluşacak zararları giderme sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu beyan etmiştir.

Madde 5: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.     

Madde 6: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

GİZLİLİK SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Gizlilik Sözleşmesi 2Gizlilik Sözleşmesi 3