Ajans/Tedarikçi/Reklamcı Sözleşmesi

SARDUNYA REKLAM

AJANS/TEDARİKÇİ/REKLAMCI SÖZLEŞMESİ

Ajans/Tedarikçi/Reklamcı Sözleşmesi 1Madde 1: Taraflar, Sardunya Reklam – Emrullah Zengin, İskenderpaşa Mh. Dervişoğlu Sk Turhan İşhanı Trabzon adresinde mukim, reklam@sardunyareklam.org – +904625540462 iletişim bilgilerine sahip Karadeniz Vergi Dairesi – 9970584888 mükellefi (SARDUNYA diye anılacaktır.) ile Sardunya Reklam ticaret yapacak,  ……….. adresinde mukim ……….. iletişim bilgilerine sahip ……….mükellefi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasındadır. Ayrıca ajans/tedarikçi/reklamcı olduğunu kanıtlayan resmi evrakları da www.sardunyareklam.org adresinde ki Çalışma Prensipleri sayfasında ki Cari Kart Form’u  ile gönderecektir.

Madde 2: Konu, MÜŞTERİ …………………………… firması için SARDUNYA’dan kullanmak istediği ………………………………………. hizmetleri kapmaktadır.

Madde 3: MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri,

3.1 – MÜŞTERİ, firması için istediği hizmeti açık bir dille belirteceğini, yapılacak reklamların yasal sorumluluğu kendisine ait olduğunu beyan eder.

3.2 – MÜŞTERİ, www.sardunyareklam.org adresinde ki Çalışma Şartlarına göre SARDUNYA ile uyum içinde çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 – MÜŞTERİ, reklamların ödemesinin iş başında yapılacağını bilir, kendi müşteri ile SARDUNYA arasında bu konuda muhattap etmeyeceğini beyan eder.

3.4 – MÜŞTERİ, olası uyuşmazlıklarda Uyuşmazlıkların Giderilmesi Sözleşmesi ile kurum içinde sorunu çözmeye çalışacağını, sorunun çözümü için orta yol bulma gayretinde olacağını, sorunun hala çözülmemesi durumunda bir üst mercilere başvuracağını beyan etmiştir.

Madde 4: SARDUNYA’nın yükümlülükleri,

4.1 – SARDUNYA, Madde-2’de belirtilen firmanın kendisine de başvurması durumunda Üçüncü Taraf Sözleşmesi’ni önereceğini yada tersi durumda MÜŞTERİ’ye Üçüncü Taraf Sözleşmesi’ni önereceğini -hangisi ilk gerçekleşirse- beyan eder.

4.2 – SARDUNYA, Madde 4.1 durumu olması halinde firma ile MÜŞTERİ fiyatları arasında %10 AHP(Ajans Hizmet Payı) olacağını beyan ve taahhüt eder.

4.3 – SARDUNYA, MÜŞTERİ’nin istediği hizmeti eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 – SARDUNYA, sadece Madde-2’de belirtilen iş konusunda ve diğer çoğu konuda firma ile iletişim kurmayacağını, firmanın kendisi ile iletişime geçmesi dışında kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

4.5 – SARDUNYA, yapılacak işlerin yasal sorumluluğu kendisinde olmadığını bu uyuşmazlıklar dışında olası uyuşmazlıklar durumunda sorunun çözümü için orta yol bulma gayretinde olacağını, hala sorunun çözülmemesi durumunda talep doğrultusunda bir üst mercilere ayrıntılı bilgi vereceğini kabul etmiştir.

Madde 5: Madde 2’de ki işin bedeli olarak …………………. ₺/$/€ belirlenmiştir. SARDUNYA, işin ayrıntıları bu sözleşmenin ekleri olarak düzenleyecektir. MÜŞTERİ, ödemenin tamamını ……………….. ödeme yöntemi ile yapacağını kabul etmiştir.

Madde 6: Gizlilik,

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7: Tebligatlar,

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8: Elektronik Kayıtların Geçerliliği,

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 9: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri,

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9(dokuz) maddeden ve 1 (BİR) sayfadan oluşan işbu sözleşme …..…/……./201… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

AJANS/TEDARİKÇİ/REKLAMCI SÖZLEŞMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ FORMATTA İNDİREBİLİRSİNİZ

Ajans/Tedarikçi/Reklamcı Sözleşmesi 2Ajans/Tedarikçi/Reklamcı Sözleşmesi 3