Belgelerimiz

SARDUNYA REKLAM

BELGELERİMİZ

Sardunya Reklam, Vergi Levhası, Sicil Kaydı, İmza Beyannamesi, Mesleki Faaliyet Belgesi, Sicil Gazetesi belgelerinin önizlemesini burada bulabilirsiniz. CARİ hesap açıp sözleşme imzalama aşamasında ki tüm müşterilerimize ve/veya resmi kurumların talepleri doğrultusunda ıslak imzalı suretleri gönderilebilmektedir.

Belgelerimiz 1

Vergi Levhası

Vergi Levhası

Sicil Kaydı

Sicil Kaydı

İmza Beyennamesi

İmza Beyennamesi

Faaliyet Belgesi

Faaliyet Belgesi

Sicil Gazetesi

Sicil Gazetesi

NOT: Mecra sahipliği, bayilik, taahhütnameler, öncelikli kullanım hak sahipliği, kiralanan/satın alınan reklam yerlerine ait sözleşmelerinin/taahhütlerinin/ihale metinlerinin 3. kişi/kurum/firma'lara gösterilmesi veya gönderimi karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda yasaklanmış cezai sorumluluklar neticesinde bu gibi talepler şirketimizce dikkate alınmayacaktır.