Üçüncü Taraf Sözleşmesi


                          Google Ireland Limited Reklam Verme Programı Şartları

İşbu Google Ireland Limited Reklamcılık Programı Şartları , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland adresinde mukim (368047 kayıt numaralı) Google Ireland Limited (Google) ile bu şartları imzalayan  (Sardunya Reklam Ajansı ve Müştirisi) arasında akdedilmiştir. Bu Şartlar Müşteri’nin, Google’ın (i) bu şartlar ile ilgili olarak verilen hesaplar aracılığıyla erişilebilen veya (ii) bu şartlara atıfta bulunulan veya bu şartlarda atıf yapılan reklam verme programlarına ve hizmetlerine  katılımını düzenler. Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak taraflar aşağıdaki konularda anlaşırlar:

 1. Programlar.Müşteri zaman zaman Google’ı veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya kontrolü altında olduğu veya devreden taraf ile ortak bir kontrolün altında olan herhangi bir kişiyi. Müşterinin reklamcılık malzemelerini ve ilgili teknolojiyi Google veya Bağlı Şirketleri tarafından kendi adlarına veya mümkünse üçüncü kişi tarafından sağlanan herhangi bir içeriğe veya mülke yetki verir. Müşteri (i) Kreatif, (ii) Reklam trafiği veya hedefe dair kararlar (örneğin anahtar sözcükler), (iii) Kreatif’in izleyenleri ilgili URL adresleri ile yönlendirdiği (örneğin hedef sayfa) ve yeniden yönlendirdiği Mülkler ve (iv) Varış Noktaları üzerinde reklam yapılan hizmetler veya ürünlerden dolayı tek başına sorumludur. Program Müşteri’nin Google’ı otomatik araçlarla Reklamlar’ı biçimlendirmek için yetkilendirdiği bir reklam verme platformudur. Bu Şartlar uyarınca “Reklamcı”, Reklamlar’ı müşteri tarafından program aracılığıyla verilen kişidir. Google ve Sardunya Reklam Ajansı, Müşteri’ye Hedefler ve Kreatif seçimi için yardımcı olmak için belli isteğe bağlı program özellikleri sunabilir. Uygulanabilir olduğu ölçüde, bu özelliklerin kullanımına dahil olabilir veya bundan çıkabilir. Google veya Ortakları spesifik bir Reklam’ı veya Hedef’i herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak reddedebilir veya kaldırabilir. Google ve Bağlı Şirketleri Programlar’ı herhangi bir zamanda değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri Google veya Google’ın Bağlı Şirketleri’nin kendi hizmet ve ürünlerini desteklemek adına Program açık artırmalarına katılabileceğini kabul eder. Bazı Program özellikleri veya başka bir şekilde desteklenmemiş veya gizli olarak tanımlanmıştır. Müşteri kamuya duyurulmamış Beta Özellikleri’nin şartlarını veya varlığını veya Beta Özellikleri hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa edemez.
 2. Politikalar. Sardunya Reklam Ajansı Programlar’ı kullanımından dolayı tek başına sorumludur. Program Kullanımı google.com/ads/policies adresinde yer alan yürürlükteki Google politikalarına ve Google tarafından Sardunya Reklam Ajansı sunulan yürürlükteki tüm ortak politikalarına tabidir. Bazı sıkça sorulan soruları, google.com/privacy.html adresindeki Google Gizlilik Politikası, google.com/ads/cookies adresinde yer alan Reklam Verme Çerez Politikası ve google.com/permissions/guidelines.html adresinde yer alan Marka Kılavuzu ile cevaplanır. Program ile bağlantılı olarak Google, Google Gizlilik Politikası’na uyacaktır. Sardunya Reklam Danışmanlığı Google’ın Politikalar’da belirtilen biçimde Reklamlar üzerinde değişiklik yapmasına izin verir. Sardunya Reklam Ajansı, (i) otomatik, hileli veya başka şekilde geçersiz izlenimler, soruşturmalar, tıklamalar veya dönüştürmeler üretmeyecektir; (ii) açıklanmaları gereken hallerde Programlar için dönüştürmeleri gizlemeyecektir; (iii) Google tarafından açıkça izin verilen haller dışında herhangi bir Mülk’ten Google reklam verme ile bağlantılı bilgileri toplamak için herhangi bir otomatik araç veya kazıma biçimi veya veri çıkarımı kullanmayacaktır; (iv) Reklamlar’ın gösterildiği, yer aldığı veya başka bir biçimde bulunduğu herhangi bir ülkede yürürlükte bulunan kanunlara ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir maddenin, hizmetin, ürünün veya materyalin reklamını yapmayacaktır; (v) herhangi bir Mülk’te yer alan herhangi bir teknik şartnameyi ve/veya Politikalar’ı ihlal etmeyecektir; (vi) Reklam’ın bulunduğu herhangi bir ülke veya eyaletin hukukuna göre hukuka aykırı veya hileli herhangi bir iş uygulaması yürütmeyecektir ve yukarıda belirtilenlerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından yapılmasına izin vermeyecektir. Sardunya Reklam Ajansı işbu şartlar kapsamında Ortak Mülkleri’nde yer alan Reklamlar ile ilgili haberleşmeleri yalnızca Google’a yönlendirecektir.
 3. Reklam Sunma.(a) Sardunya Reklam Ajansıkötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya başka herhangi zararlı kodlar içeren veya Program güvenlik önlemlerini atlatan veya kasten ihlal eden Reklamlar sağlamayacaktır. (b) Sardunya Reklam Ajansı bir Reklam sunucusundan yalnızca Reklamlar’ı sunmak veya takip etmek için ve Google tarafından Program’a katılmasına izin verilmesi halinde faydalanabilir. (c) Bin gösterim başına ücretlendirilen (CPM) online görüntülü Reklam izlenimleri için (Görüntülü Reklamlar) eğer Google’ın bir Program için izlenim sayımı (IC) Müşteri’nin, Sardunya Reklam Ajansı Reklam sunucusunun (3PAS) izlenim sayımından fatura dönemi üzerinden hesaplandığında %10 fazla ise, Müşteri Google ile 3PAS arasında uzlaşma sağlanması için çaba gösterecektir. Farkın giderilememesi halinde Müşteri’nin tek imkanı fatura tarihinden sonra 60 gün içerisinde talepte bulunmaktır ve (i) Google, Müşteri’ye, fatura dönemi üzerinden hesaplanan, Google tarafından raporlanan kampanya ortalama CPM’ine eşit (Google IC’nin %90’ı – 3PAS IC’si) ve sağlanmalarından itibaren 60 gün içerisinde Müşteri tarafından kullanılması gereken reklam kredilerini sağlayacaktır ve (ii) Google Müşteri’nin Sardunya Reklam Ajansı (3PAS) sağlayıcıyı kullanma iznini ve o 3PAS için, bu bölümde yer alan farklılığın giderilmesine dair çözüm hükümlerinin yürürlüğünü askıya alabilir. Reklam sunucu etiketleri Google’a sağlanan 3PAS’tan gelen metrikler yukarıdaki aykırılık giderme hesaplamalarında kullanılacaktır. Google aykırılık kayıtlarının doğrudan 3KRS tarafından Google’a sağlanmasını talep edebilir. Müşteri 3PAS’ın Reklam sunamaması dolayısıyla oluşan farklılıklar için kredilendirilmeyecektir.
 4. Reklam İptali. Bir Politika, Program kullanıcı ara yüzü veya işbu Şartlar’a atıfta bulunan bir sözleşmede (IO) aksi belirtilmedikçe taraflardan herhangi biri herhangi bir Reklam’ı, Reklam açık artırması veya yerleştirmesi öncesinde herhangi bir zamanda iptal edebilir, ancak eğer Sardunya Reklam Danışmanlığı Google tarafından belirlenen bağlılık tarihinden sonra bir Reklam’ı iptal ederse Müşteri Google tarafından Müşteri’ye iletilen tüm iptal ücretlerinden (eğer varsa) sorumludur ve Reklam yine de yayınlanabilir. İptal edilen Reklamlar’ın sunumu genellikle 8 iş saati içinde veya bir Politika’da veya IO’da tanımlandığı şekilde durdurulacaktır ve Müşteri sunulan Reklamlar’dan kaynaklanan tüm ücretleri ödemekle yükümlü kalacaktır. Sardunya Reklam Ajansı (i) böyle bir özelliği bulunması halinde online olarak Müşteri’nin hesabından, (ii) böyle bir özelliği bulunmaması halinde Müşteri’nin Sardunya Reklam Ajansı e-posta gönderip Google’a bildirim yaparak Reklamlar’ın iptalini etkinleştirmelidir. Müşteri, Google tarafından belirlenen vade tarihinden sonra Sardunya Reklam Ajansı tarafından ibraz edilen veya edilmeyen Kreatif için herhangi bir ödeme yükümlülüğünden kurtulmayacaktır. Google, Müşteri tarafından sağlanan bir IO ile bağlı olmayacaktır.
 5. Taahhütler ve Haklar.Taraflar, işbu Şartlar altındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için makul beceri ve özeni göstereceğini taahhüt eder. Müşteri (a) Google, Google’ın Bağlı Şirketleri ve Sardunya Reklam Ajansı‘na; Google, Google’ın Bağlı Şirketleri ve Sardunya Reklam Ajansı’nın Programlar’ı idare etmeleri için Kreatif, Varış Noktası ve Hedefler üzerindeki haklarını tanıdığını ve verdiğini (b) Müşteri tarafından veya onun adına sağlanan tüm bilgilerin ve izinlerin tam, doğru ve güncel olduğunu (c) Kullanım, Hizmetler veya Varış Noktası’nın (i) herhangi bir kanunu veya yürürlükteki yönetmeliği veya uygulama esasını ihlal etmeyeceğini veya ihlal etmeye teşvik etmeyeceğini (Birleşik Krallık’taki CAP Kanunu ve herhangi bir yargı çevresindeki eşdeğer reklamcılık standartları uygulama esasları dahil) (ii) herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini ve zarar verici, kötü, müstehcen, tehdit edici veya hakaret edici herhangi bir unsur içermeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, Google ve Google’ın Bağlı Şirketleri ve Sardunya Reklam Ajansı‘nı, Programlar için Varış Noktaları’nın erişimi ve analizini otomatikleştirmek için yetkilendirir. Sardunya Reklam Ajansı, Müşteri’ye, yapılan mevcut raporlamalar kadar sık miktarda, ayda bir kereden az olmamak üzere,orta derecede önemli olan bir yerdeki performansa ve Google’a (en düşük maliyet ile: maliyet, tıklamalar ve o Reklamcı’nın hesabındaki kullanıcıların gösterimleri) harcanan paranın tam miktarını açıklayan veri raporlaması sağlayacaktır. Google, Sardunya Reklam Ajansıi‘nın talep etmesi halinde, Reklam özelindeki bilgileri Müşteri ile paylaşacaktır.
 6. İyileştirmeler. Rezervasyon bazlı Görüntülü Reklamlar için Google kampanya sonunda kararlaştırılan toplam sayıda Görüntülü Reklam’ın tamamını teslim edecektir. Google bu yükümlülüğünü yerine getiremezse Sardunya Reklam Ajansı‘nın tek imkanı Talep Dönemi’nde bir talepte bulunmaktır. Eğer Google talebin doğruluğunu teyit ederse, Sardunya Reklam Ajansı‘na teslim edilmeyen Görüntülü Reklamlar için ücretlendirmeyecektir veya Sardunya Reklam Ajansı ödemeyi yapmışsa Google, tamamen kendi takdirinde olmak üzere (i) Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken reklam verme kredisi, (ii) Google’ın benzer saydığı bir pozisyonda Görüntülü Reklamlar’ın daha sonra yerleştirilmesini veya (iii) kampanyanın süresinin uzatılmasını sağlayabilir. Google herhangi bir açık artırma bazlı Reklam’ın teslim edileceğini garanti edemez ve dolayısıyla iyileştirmeler açık artırma bazlı Reklamlar’a uygulanmaz.
 7. Ödeme. Sardunya Reklam Ajansı Program ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ücretleri hemen geçerli fonlar ile veya Google tarafından onaylanan başka bir şekilde, Google tarafından belirlenecek ve ticari olarak makul olan bir zaman diliminde ödeyecektir. Geç yapılan ödemeler aylık %1,5 oranında faize tabi olacaktır. Ücretlere vergiler dahil değildir. Sardunya Reklam Ajansı (i) tüm vergileri ve diğer idari ücretleri ve (ii) Google’ın geciken ödemelerin tahsili için harcadığı yasal ve diğer profesyonel ücretler ile birlikte makul masrafları ödeyecektir. Ücretler tamamen Google’ın Programlar’a dair ölçümlerine ve faturalama metriklerine dayanır (örneğin tıklamalar ve gösterimler). Bir ücretin iyi niyete dayalı olarak üzerinde uyuşmazlık olmayan bölümü tam olarak ödenmelidir. Taraflardan hiçbiri bu Şartlar kapsamındaki muaccel ödemelerini, bu Şartlar altında yapılan diğer ödemelere mahsup edemez. Google tamamen kendi takdirinde olmak üzere krediyi herhangi bir zamanda uzatabilir, değiştirebilir veya geri alabilir. Google herhangi bir kredi limiti aşımında herhangi bir Reklam teslim etmekle yükümlü değildir. Eğer Google Reklamlar’ı teslim eder ama seçilen Hedefler’e o Reklamlar’ı teslim etmezse, Sardunya Reklam Ajansı‘nın Google’ın seçilen Hedefler’e Reklamlar’ı teslim edememesine karşı tek imkanı Talep Dönemi’nde reklam verme kredileri için talepte bulunmaktır ki, daha sonra Google talebin doğrulanmasının ardından, Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken kredileri çıkaracaktır. Google talebin doğrulanmasının ardından, Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken kredileri sağlayacaktır. HUKUKEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE (A) MÜŞTERİ TALEP DÖNEMİ’NDE YAPILMADIĞI TAKDİRDE HERHANGİ BİR PROGRAMA İLİŞKİN BÜTÜN TALEPLERDEN FERAGAT EDER VE (B) REKLAM VERME KREDİLERİNİN SAĞLANMASI (EĞER VARSA) GOOGLE’IN MAKUL TAKDİRİNDEDİR VE SAĞLANMASI HALİNDE SON KULLANMA TARİHİ’NE KADAR KULLANILMALIDIR. Müşteri kendisi tarafından Google’a sağlanan herhangi bir hesap, kredi kartı ve bağlantılı faturalandırma ve ödeme bilgisinin, Google tarafından kredi denetimleri, Google’a ödemeyi etkileme, Google’a olan borçları tahsil etme ve/veya Müşteri’nin hesaplarına hizmet etme amaçlarıyla Google adına çalışan Sardunya Reklam Danışmanlığı ile paylaşılabileceğini kabul eder.
 8. Feragatler.Herhangi bir Program’a veya Google veya Google’ın Bağlı Şirketleri ile Sardunya Reklam Danışmanlığı tarafından sağlanan başka herhangi bir ürün veya hizmete Şartlar’da açıkça belirtilmedikçe başka herhangi bir koşul, taahhüt veya şart uygulanmayacaktır. Hukuken sağlanan en geniş ölçüde hiçbir zımni koşul, taahhüt veya şart (kalite yeterliliği, amaca uygunluk veya tanıma uygunluğa ilişkin zımni şartlar da dahil) uygulanmayacaktır. Google, Google’ın Bağlı Şirketleri veya Google’ın Ortakları’ndan hiçbiri Programlar veya Program sonuçlarıyla bağlantılı herhangi bir garanti vermez.
 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması. İşbu Şartlar’da yer alan hiçbir hüküm veya herhangi bir IO, taraflardan hiçbirinin (i) herhangi bir tarafın veya hizmet edenlerinin, temsilcilerinin veya işçilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel sakatlanmadan; (ii) dolandırıcılık veya yalan beyandan; (iii) 10. maddedeki hükümden; (iv) Müşteri’nin 3(a), 5(c), 12(d) veya 1. maddeyi ihlalinden; (v) usulüne uygun olarak muaccel olan ödemelerden ve Şartlar’ın olağan uygulamasından dolayı ödenmesi gereken borçtan; (vi) hukuken sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan herhangi bir şeyden doğan sorumluluklarını sınırlandıramaz veya hariç tutamaz. (b) Taraflardan hiçbiri bu Şartlar veya IO ile bağlantılı olarak diğer tarafın uğradığı (i) kar kaybı; (ii) beklenen tasarrufun kaybı; (iii) iş fırsatının kaybı; (iv) verilerin kaybı veya bozulması; (v) üçüncü kişilerin talepleri sebebiyle uğranılan zarar veya kayıp; (vi) dolaylı veya bağlı zararlar sebebiyle sorumlu olmayacaktır. (c) Yukarıdaki 9(a) ve (b) bentlerine tabi olarak, taraflardan her birinin işbu Şartlar ile veya bu Şartlar altındaki olaylar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlar dolayısıyla diğerine olan toplam sorumluluk miktarı bu seçeneklerden hangisi daha yüksek meblağa denk geliyorsa onunla sınırlı olacaktır: (i) olayın gerçekleştiği aydan hemen önceki üç ay içinde Sardunya Reklam Danışmanlığı’nın bu Şartlar altında Google’a ödediği veya ödemesi gereken miktar ve (ii) €25.000.
 10. Tazminat.Müşteri; Google’ı, Google’ın Ortakları’nı, Sardunya Reklam Danışmanlığı’nı, Hedefler, Kreatif, Varış Noktası, Hizmetler, Kullanım’dan veya bunlar ile bağlantılı olarak ve/veya Müşteri tarafından Şartlar’ın ihlalinden doğan herhangi bir üçüncü kişi talebine veya herhangi bir sorumluluğa karşı savunacak, tazmin edecek ve bunların herhangi bir zarara uğramamalarını sağlayacaktır.
 11. Süre ve fesih.Google işbu Şartlar’ı herhangi bir zamanda tadil edebilir, bu Şartlar’a ekleme yapabilir veya bu Şartlar’dan herhangi bir hükmü çıkarabilir. Tadil edilen Şartlar google.com/HYPERLINK “http://www.google.com/ads/terms”ads/terms adresinde ilan edilecektir. Sardunya Reklam Danışmanlığı bu Şartlar’a düzenli olarak bakmalıdır. Bu Şartlar’da yapılan değişiklikler geçmişe yönelik olmayacaktır ve ilan edildikten 7 gün sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, yeni işlevselliklere ilişkin spesifik değişiklikler veya yasal sebeplerle yapılan değişiklikler bildirim üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri diğer tarafa bildirimde bulunarak işbu Şartlar’ı herhangi bir zamanda feshedebilir. Ancak (i) 4. madde kapsamında iptal edilmeyen kampanyalar ve yürütülebilir ve saklı tutulan kampanyalar, (ii) devam eden Program Kullanımı, her bir durumda Google’ın Program için google.com/ads/terms adresinde yer alan daha sonraki standart şartları ve koşullarına tabidir. Google Sardunya Reklam Danışmanlığı’nın Programlar’a katılabilme ehliyetini herhangi bir zamanda askıya alabilir. Her halükarda fesih sonrasında herhangi bir Müşteri kampanyası yürütmek Google’ın yalnızca kendi takdirine bağlıdır. Müşteri zaman zaman AdWords Programı hesabı dahilinde reklam verme kredileri veya talep edilmemiş fonlar alabilir. Aşağıdaki program doğrultusunda AdWords Kredileri sona erme tarihine kadar kullanılmazsa sona erecek ve Müşteri’nin kullanımına sunulmayacaktır: (a) yukarıda yer alan 3. madde veya 6. madde uyarınca çıkarılan AdWords Kredileri ilgili Son Kullanma Tarihi’nde kullanılmazsa sona erecektir; (b) tanıtım amaçlarıyla Google tarafından sağlanan AdWords Kredileri tanıtım şart ve koşullarında belirtilen zaman aralığında veya tanıtımın ilgili gününde kullanılmazsa sona erecektir; (c) yukarıda yer alan (a) ve (b) kapsamına girmeyen AdWords Kredileri AdWords Programı içinde Müşteri’nin kullanımına sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanılmazsa sona erecektir.

12.Çeşitli Hükümler.(a) İşbu Şartlar İngiliz hukukuna tabidir ve taraflar bu Şartlar’a veya Programlar’a ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili olarak İngiliz mahkemelerinin münhasır yetkisini kabul ederler. (b) İşbu Şartlar’da yer alan hiçbir hüküm taraflardan birinin herhangi bir mahkemede adil bir yargılama talebinde bulunmasını sınırlandırmaz. (c) İşbu Şartlar, 9(a)(ii) maddesine tabi olarak, taraflarca üzerinde anlaşılan bütün koşulları düzenler ve taraflar arasında bu konuya ilişkin olarak daha önce yapılmış bütün sözleşmeleri ilga eder. İşbu Şartlar’ı akdedilmesinde taraflardan hiçbiri bu Şartlar’da açıkça düzenlenen hükümler dışında herhangi bir açıklama, beyan veya taahhüde dayanmamışsa, bunlar temelinde herhangi bir hak veya imkanları olmayacaktır. (d) Taraflardan hiçbiri işbu Şartlar ile tasarlanan ilişki hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacaktır (hukuken gerekli olan haller istisnadır). (e) Tüm fesih veya ihlal bildirimleri yazılı olarak diğer tarafın Hukuk Departmanı’na yapılmalıdır (veya diğer tarafın Hukuk Departmanı olup olmadığı bilinmiyorsa esas irtibat kişisine). Google’ın Hukuk Departmanı’na yapılacak bildirimleri için e-posta adresi legal-notices@google.HYPERLINK “mailto:legal-notices@google.com”com adresidir. Tüm diğer bildirimler yazılı olarak diğer tarafın esas irtibat kişisine gönderilmelidir. Yazılı veya otomatik olarak veya elektronik log ile alındığının doğrulandığı üzerine bildirim ulaştığı anda yapılmış sayılacaktır. Bu bildirim yükümlülükleri, yürürlükteki hukuk ile düzenlenen süreçteki yasal bildirimlere uygulanmaz. (f) Google tarafından 11. maddede yapılan değişiklikler hariç, işbu Şartlar’ı tadil eden herhangi bir değişiklik üzerinde taraflarca anlaşılmalı ve açıkça bunun Şartlar’ı tadil ettiği belirtilmelidir. Taraflardan hiçbiri işbu Şartlar altındaki herhangi bir hakkı kullanmadıkları (veya kullanmayı erteledikleri için) için herhangi bir haktan feragat etmiş olarak değerlendirilmeyecektir. İşbu Şartlar’ın herhangi bir hükmü (veya hükmünün bir kısmı) geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanabilir değil ise, Şartlar’ın geri kalan hükümleri geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. (g) Taraflardan hiçbiri işbu Şartlar’ın herhangi bir kısmını diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın devredemez. Ancak devreden tarafın doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya kontrolü altında olduğu veya devreden taraf ile ortak bir kontrolün altında olan kişilere devredilmesi, (I) devralan yazılı olarak bu Şartlar ile bağlı olacağını kabul ederse, (II) devralanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde devreden sorumlu kalmaya devam ederse ve (III) devreden taraf diğer tarafa devir hakkında bildirimde bulunursa, bu kurala istisna teşkil eder. Buna ek olarak Google, Sardunya Reklam Danışmanlığı’nın onayı aranmaksızın Müşteri’nin Google’a olan borcunu herhangi bir üçüncü kişiye devredebilir. Başkaca devir veya nakil girişimleri geçersizdir. (h) 10. maddede açıkça belirtilenler istisna olmak üzere, işbu Şartlar’ın herhangi bir üçüncü kişi lehtarı yoktur. (i) Bu Şartlar taraflar arasında herhangi bir acentelik, ortaklık veya ortak teşebbüs yaratmaz. (j) 1. madde (yalnızca son cümlesi) ve madde 7’den 12’ye kadar olan hükümler işbu Şartlar’ın feshedilmesi halinde ayakta kalacaktır. (k) Ödeme yükümlülükleri dışında, taraflardan hiçbiri veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya kontrolü altında olduğu veya devreden taraf ile ortak bir kontrolün altında olan herhangi bir kişi, makul kontrolü dışında meydana gelen hallerden kaynaklanan ifa etmeme veya ifada gecikme hallerinden zaman zaman sorumlu olmayacaktır.

İşbu anlaşma, ………/…..…../2015 tarihinde Google, Google AdWords, Sardunya Reklam Ajansı ile …………………………………………………………….. ……. arasında, Sardunya Reklam Ajansı Günlük………………TL, + KDV  tutarında ………./…………/2015 tarihine kadar, işbu 12 maddelik anlaşma metninin üzerlerine düşen yükümlülüklerinden sorumludur.